Stretnutie lokálnej poradnej skupiny Gorski Kotar v národnom parku Risnjak

Posted - máj 26, 2022


Minulý týždeň v piatok 20. mája 2022 sme v priestoroch Národného parku Risnjak uskutočnili stretnutie Lokálnej poradnej skupiny „Gorski Kotar“. Cieľom stretnutia bolo opäť zhromaždiť zástupcov miestnej komunity so záujmom o aktivity projektu LIFE Lynx, ale aj o širšiu problematiku manažmentu rysov v Chorvátsku a podeliť sa o doterajšie výsledky v rámci projektu. Samotnú prednášku mal Vedran Slijepčević, ktorý je najaktívnejším členom tímu LIFE Lynx v oblasti Gorski Kotar.

Vedran Slijepčević vysvetľuje spôsob, akým rys označuje svoje územie, a princíp neinvazívneho
odberu vzoriek.

Pri tejto príležitosti sme predstavili aj informačnú tabuľu o záchrane populácie rysa v Dinárskom pohorí a Rysí chodník, zriadený v rámci projektu LIFE Lynx (akcia E.6) v spolupráci s NP Risnjak. Prezentácie sa zúčastnili študenti VŠV Karlovac so svojimi profesormi v rámci terénnej exkurzie.

Študenti vysokej školy aplikovanej vied v Karlovaci s novou informačnou tabuľou.

Nesmierne nás teší dobrá odozva miestnej komunity, poľovníkov a zainteresovanej verejnosti ako aj ich zapojenie do práce Lokálnych poradných skupín.

Rozdali sme aj nové projektové tričká, takéto maličkosti vždy potešia našich spolupracovníkov.