Sastanak savjetodavnog vijeća ”Gorski kotar”

Objavljeno - May 26, 2022


Prošli tjedan, u petak 20. svibnja 2022., održali smo sastanak savjetodavnog vijeća ”Gorski kotar” u sklopu LIFE Lynx projekta u prostorijama uprave Nacionalnog parka Risnjak. Cilj sastanka bio je ponovno okupiti predstavnike lokalne zajednice zainteresirane za aktivnosti LIFE Lynx projekta, ali i širu problematiku upravljanja risom u Hrvatskoj te podijeliti dosadašnje rezultate ostvarene u sklopu projekta. Samo predavanje održao je kolega Vedran Slijepčević koji je najaktivniji na području Gorskog kotara.

Vedran Slijepčević objašnjava način markiranja risova i princip uzimanja uzoraka.

Ovom prilikom predstavili smo LCG-u i informativnu tablu o naporu spašavanja risje populacije u Dinaridima i Lynx Walk-u, postavljenu također u sklopu LIFE Lynx projekta (aktivnost E.6) u suradnji s NP Risnjak. Samom predstavljanju table prisustvovali su i studenti Veleučilišta u Karlovcu, prve godine studija Lovstva i zaštite prirode sa svojim predavačima u sklopu terenske nastave.

Studenti Veleučilišta u Karlovcu sa postavljenom tablom.

Izuzetno nas veseli dobar odaziv lokalnog stanovništva, lovaca i zainteresirane javnosti te njihovo uključivanje u rad savjetodavnog vijeća.

Podijelili smo i nove projektne majice, takve sitnice uvijek razvesele naše suradnike.