Veľké škvrny v malej populácii– nový vedecký článok od Chorvátskeho LIFE Lynx tímu

Posted - mar 7, 2022


Členovia chorvátskeho tímu LIFE Lynx publikovali nový vedecký článok. Skúmali kvantitatívny prístup k analýze štyroch typov škvrnitosti rysa identifikovaných v Chorvátsku pre sledovanie ich frekvencie v priebehu času. Celkom 195 fotografií jedincov rysa z Chorvátska zozbieraných v období rokov 1978–2019 bolo vizuálne priradených k jednému zo štyroch typov vzorov škvrnitosti: žiadne škvrny, malé škvrny, veľké škvrny a rozety. Následne sa pomocou metrík dostupných v rámci softvéru s otvoreným zdrojovým kódom ImageJ kvantifikovali a porovnali znaky rysa, aby sa zistili objektívne rozdiely v ich štyroch vzoroch. Pri pohľade na výskyt vzorov v rámci dvoch časových období sa tieto výrazne líšili medzi jedincami fotografovanými v rokoch 1978–1999 a jedincami fotografovanými v rokoch 2001–2019. Frekvencia vzorov bez škvŕn klesla z 14% na nulu, frekvencia roziet klesla z 23% na 9%, a frekvencia veľkých škvŕn sa zvýšila zo 46% na 80%. Niektoré rysy, ktoré boli vypustené v Dinárskom pohorí počas nášho projektu, majú srsť bez škvŕn, takže bude zaujímavé sledovať ich vplyv na frekvenciu vzorov v budúcnosti.

Článok je dostupný na: Scincedirect.com