Velike pike v majhni populaciji – nov znanstveni članek hrvaške ekipe LIFE Lynx

Objavljeno - Mar 7, 2022


Člani hrvaške ekipe LIFE Lynx so objavili nov znanstveni članek. Raziskali so kvantitativni pristop k analizi štirih vrst vzorcev risjega kožuha in spremljali pogostosti vzorcev kožuha skozi čas. Pregledali so 195 fotografij risov s Hrvaške, zbranih v obdobju 1978-2019,  in jih vizualno uvrstili v enega od štirih tipov vzorcev kožuha: brez lis, z majhnimi lisami, z velikimi lisami in z rozetami. Nato so z odprtokodnim programom ImageJ kvantificirali lastnosti risjih lis in pik, ter jih primerjali, da bi odkrili objektivne razlike med štirimi vzorci kožuha. Ugotovili so, da se bistveno razlikuje pojavljanje določenega tipa vzorca kožuha med risi, fotografiranimi v letih 1978-1999, in risi, fotografiranimi v letih 2001-2019. Pogostost kožuhov brez lis se je zmanjšala s 14 % na nič, pogostost rozet se je zmanjšala s 23 % na 9 %, medtem ko se je pogostost  kožuha z velikimi pikami povečala s 46 % na 80 %.

Nekateri risi, ki so bili med našim projektom izpuščeni v Dinaridih, imajo kožuhe brez pik ali lis, zato bo zanimivo spremljati njihov vpliv na pogostost tipov vzorcev kožuhov v prihodnje.

Celoten članek je dostopen na Scincedirect.com