Novo istraživanje: Velike pjege u maloj populaciji

Objavljeno - Mar 7, 2022


Članovi hrvatskog LIFE Lynx tima objavili su novi znanstveni rad. Tema istraživanja bila je kvantitativna analiza četiri tipa uzoraka krzna risa prepoznatih u Hrvatskoj te praćenje njihove pojavnosti kroz vrijeme. Analizirano je ukupno 195 fotografija jedinki risa iz Hrvatske, prikupljenih u razdoblju 1978. – 2019. te su zabilježeni uzorci krzna bili svrstani u jedan od četiri tipa: bez pjega, male pjege, velike pjege i rozete. Zatim su, koristeći izračune dostupne u javnom softveru ImageJ, kvantificirane i uspoređene osobine pjegavosti  risa kako bi se otkrile objektivne razlike u četiri uzorka krzna. Gledajući pojavu četiri uzorka krzna unutar dvije vremenske kategorije, utvrđeno je da su se značajno razlikovali kod jedinki fotografiranih 1978.-1999. i onih fotografiranih 2001.-2019. Učestalost krzna bez pjega pala je sa 14% na nulu, učestalost rozeta pala je sa 23% na 9%, dok je učestalost velikih pjega porasla sa 46% na 80%.

Neki od risova koji su pušteni u Dinaride tijekom našeg projekta imaju krzno bez mrlja, pa će biti zanimljivo pratiti njihov utjecaj na učestalost uzoraka krzna u budućnosti.

Rad je dostupan na Scincedirect.com