Peter Smolko, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Som zoológ a výskumník Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Môj výskum sa zameriava na potravnú ekológiu a výživu voľne žijúcich kopytníkov, interakcie medzi rastlinami, bylinožravcami a predátormi, ako aj vplyvom zmien krajiny na populácie divokej zveri. Som tiež zapojený do zlepšovania praktického manažmentu divých kopytníkov a ochrany veľkých šeliem.