Dr. Peter Smolko

Objavljeno - Jun 9, 2018


Sem raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje raziskovanje je osredotočeno na prehrano in prehransko ekologijo divjih parkljarjev, raziskujem pa tudi medsebojne vplive rastlina-rastlinojedec-plenilec in krajinske spremembe zaradi populacij prosto živečih živali. Sodelujem tudi pri izboljšanju praktičnega upravljanja divjih parkljarjev in pri varovanju velikih zveri.