Dr. Peter Smolko

Objavljeno - Aug 8, 2018


Ja sam istraživač na Odjelu za primijenjenu zoologiju i upravljanje divljim životinjama, Šumarski fakultet, na Šumarskom fakultetu Tehničkog sveučilišta u Zvolenu. Moja istraživanja usredotočena su na hranidbu i nutricijsku ekologiju divljih parnoprstaša, interakcije biljojeda i grabežljivaca te krajobraznu promjenu na populacijama divljih životinja. Također sam uključen u unaprijeđivanje upravljanja parnoprstašima i očuvanje velikih zvijeri.