Posts Tagged "D.4 Project Visibility and Public Acceptance"


Pochopenie názorov zainteresovaných skupín je kľúčové pri ochrane veľkých šeliem. Prieskumom názorov verejnosti sme sa zamerali na hlavné skupiny zainteresovaných skupín, ktoré sú buď kľúčové pre ochranu rysa, alebo ktorých živobytie môže prítomnosť rysa ovplyvniť – široká verejnosť, poľovníci a chovatelia hospodárskych zvierat, všetci pochádzajúci z oblasti projektu. Dotazník, ktorý sme použili, obsahoval otázky týkajúce sa postojov...

Read More

Viditeľnosť projektu a verejná akceptácia rysa a jeho ochrany Našim cieľom v tomto opatrení je zdokumentovať a zhodnotiť potenciálne zmeny v názoroch a povedomí o rysoch v priebehu realizácie projektu, čím poskytneme dodatočný nástroj pre dolaďovanie aktivít v jeho priebehu. Výsledky tiež poskytnú prehľad o ochote ľudí akceptovať rysa na projektovom území počas trvania projektu a po jeho ukončení. Následné hodnotenia zopakujú prieskum...

Read More