Posts Tagged "D.4 Project Visibility and Public Acceptance"


Razumijevanje stavova skupina dionika ključno je u očuvanju velikih zvijeri. S anketom o stavu javnosti ciljali smo na glavne skupine dionika koje su ili ključne za očuvanje risa ili na čije egzistencije prisutnost risa može utjecati – širu javnost, lovce i uzgajivače stoke koji dolaze iz projektnog područja. Upitnik koji smo koristili uključivao je pitanja o stavovima prema risu, uvjerenjima o risu, znanju o risu i mišljenjima o...

Read More
Stavovi slovenske javnosti prema risu

Stavovi slovenske javnosti prema risu


Objavljeno - Jan 18, 2022

Preživljavanje velikih zvijeri uvelike ovisi o uspješnom suživotu s ljudima, pa je poznavanje stavova dionika od velike važnosti za očuvanje velikih zvijeri. Početkom LIFE Lynx projekta provedeno je istraživanje javnog mnijenja među lokalnim stanovništvom, lovcima i uzgajivačima, koje je ponovljeno 2021. godine. Rezultati ankete pokazuju da ispitanici, posebice lovci i šira javnost, imaju pozitivan stav prema risu, zalažu se za...

Read More

Projektna vidljivost i prihvaćanje očuvanja risa od strane javnosti Naš cilj unutar ove akcije jest zabilježiti i procijeniti potencijalne promjene u stavovima javnosti i znanja o risu za vrijeme implementacije projekta, te tako pružiti dodatnu potporu za usavršavanje aktivnosti provedenih na projektu. Akcija prati anketu provedenu unutar akcije A.7 i pruža podatke za usporedbu stavova javnosti tokom vremena. Prijektni dokumenti...

Read More