Stavovi slovenske javnosti prema risu

Objavljeno - Jan 18, 2022


Preživljavanje velikih zvijeri uvelike ovisi o uspješnom suživotu s ljudima, pa je poznavanje stavova dionika od velike važnosti za očuvanje velikih zvijeri. Početkom LIFE Lynx projekta provedeno je istraživanje javnog mnijenja među lokalnim stanovništvom, lovcima i uzgajivačima, koje je ponovljeno 2021. godine.

Rezultati ankete pokazuju da ispitanici, posebice lovci i šira javnost, imaju pozitivan stav prema risu, zalažu se za očuvanje risa te za uvođenje novih jedinki u populaciju. U usporedbi s određenim istraživanjima koja se provode drugdje u Europi, lovci u Dinaridima imaju pozitivniji stav prema risu, što se može povezati s činjenicom da su aktivno uključivani u aktivnosti očuvanja i praćenja risa u sklopu raznih projekata, pa tako i LIFE Lynxa. Unatoč činjenici da su uzgajivači dio dioničke skupine koja izražava najnepovoljnije stavove prema risu, njihov je stav prema vrsti još uvijek općenito pozitivan, a tijekom godina se čak i poboljšao.

Više informacija o anketi možete pronaći u Nacionalnom izvješću za Sloveniju 2021 (na slovenskom).

 

Rezultati istraživanja: “Važno je zadržati risa u Sloveniji za buduće generacije.” Tamnozelena – potpuno se slažem, tamno smeđa – potpuno se ne slažem, siva – bez mišljenja.