Odnos slovenske javnosti do risa v letu 2021

Objavljeno - Jan 18, 2022


Obstoj velikih zveri je v veliki meri odvisen od uspešnega sobivanja s človekom, zato je poznavanje odnosa deležniških skupin izjemnega pomena za ohranjanje velikih zveri. V ta namen smo na začetku projekta LIFE Lynx izvedli javnomnenjsko raziskavo med lokalnimi prebivalci, lovci in rejci, v letu 2021 pa smo to raziskavo ponovili. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vseboval vprašanja o odnosu do risa, prepričanja o risu, poznavanje risa in mnenja o različnih upravljavskih ukrepih.

Rezultati anketiranja kažejo, da imajo anketiranci pozitivno stališče do risa, naklonjeni so tako ohranitvi risa kot tudi doselitvi novih osebkov, še zlasti lovci in splošna javnost. V primerjavi z nekaterimi raziskavami izvedenimi drugje po Evropi so lovci pri nas do risa bolj pozitivno naravnani, kar je lahko tudi posledica tega, da so v okviru projekta vključeni v aktivnosti ohranjanja in monitoringa risa. Kljub temu, da so rejci deležniška skupina, ki risu izraža najmanj naklonjena stališča, pa je njihov odnos do vrste v splošnem še vedno pozitiven, med leti se kaže celo izboljšanje njihovega odnosa.

Več o raziskavi lahko preberete v nacionalnem poročilu za Slovenijo za leto 2021.