Stavovi o risu i očuvanju risa u Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji 2021.

Objavljeno - Feb 11, 2022


Razumijevanje stavova skupina dionika ključno je u očuvanju velikih zvijeri. S anketom o stavu javnosti ciljali smo na glavne skupine dionika koje su ili ključne za očuvanje risa ili na čije egzistencije prisutnost risa može utjecati – širu javnost, lovce i uzgajivače stoke koji dolaze iz projektnog područja. Upitnik koji smo koristili uključivao je pitanja o stavovima prema risu, uvjerenjima o risu, znanju o risu i mišljenjima o različitim mjerama upravljanja.

Rezultati istraživanja provedenog u Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji pokazuju da ispitanici imaju pozitivan stav prema risu te se zalažu i za očuvanje risa i za uvođenje novih primjeraka. Posebno su naklonjeni lovci i šira javnost. No, uzgajivači stoke su u određenoj mjeri zabrinuti zbog mogućih šteta i, posljedično, pokazuju nižu potporu očuvanju risa.
Više informacija o anketi možete pronaći u Međuizvješću.

Rezultati istraživanja: “U Sloveniji/Italiji/Hrvatskoj bi trebalo povećati broj risova.” Od vrha do dna: Hrvatska, Italija, Slovenija. Tamnozelena – potpuno se slažem, tamno smeđa – potpuno se ne slažem, siva – neutralno/ne znam.

Kako bi se ocijenila razina prihvaćenosti projekta LIFE Lynx, 2021. godine provedeno je istraživanje javnog mnijenja među lokalnim stanovništvom, lovcima i uzgajivačima stoke u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Većina društava u tim zemljama zalaže se za risove i slažu se da treba povećati broj risova. 66% lovaca u Italiji svjesno je da je ris blizu izumiranja u zemlji, a 65% smatra da je važno očuvati risa u Italiji za buduće generacije. Od tri kategorije, stočari su najzainteresiraniji dionici. Iako u Italiji u posljednjem desetljeću nisu zabilježene štete od risa, većina uzgajivača stoke strahuje da će štete postati neodržive ako se populacija risa u Italiji poveća. Više informacija prikazano je u izvješću (na talijanskom).