Odnos javnosti do risa – rezultati anket, izvedenih v Sloveniji, Italiji in Hrvaški

Objavljeno - Feb 11, 2022


Pri ohranjanju velikih zveri je ključnega pomena razumevanje stališč zainteresiranih skupin. Z raziskavo o odnosu javnosti smo se osredotočili na glavne interesne skupine, ki so ključne za ohranjanje risa ali pa lahko prisotnost risa vpliva na njihov način preživljanja – splošno javnost, lovce in rejce, ki prihajajo z območja projekta. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vključeval vprašanja o odnosu do risa, prepričanjih o risu, znanju o risu in mnenjih o različnih ukrepih upravljanja.

Rezultati ankete, izvedene v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, kažejo, da imajo anketiranci pozitiven odnos do risa in da so naklonjeni tako ohranjanju risa kot tudi naselitvi novih osebkov. Še posebej so jim naklonjeni lovci in širša javnost. Živinorejci pa so do neke mere zaskrbljeni zaradi morebitne škode in posledično izkazujejo manjšo podporo ohranjanju risa.

Več informacij o raziskavi je na voljo v vmesnem poročilu ( v angleščini).

Rezultati ankete: število risov v Sloveniji, Italiji in Hrvaški bi morali povečati: od zgoraj navzdol: Hrvaška, Italija, Slovenija. Temno zelena – popolnoma se strinjam, temno rjava – popolnoma se ne strinjam, siva – ne vem.

Odnos italijanske javnosti do risa v letu 2021

66 % lovcev v Italiji se zaveda, da je ris v državi tik pred izumrtjem, 65 % pa jih meni, da je pomembno ohraniti risa v Italiji za prihodnje generacije. Med vsemi tremi kategorijami so najbolj zaskrbljeni rejci. Čeprav v zadnjem desetletju v Italiji niso poročali o škodi, ki bi jo povzročil ris, se večina rejcev boji, da bo škoda postala nevzdržna, če se bo populacija risa v Italiji povečala. Več informacij v poročilu (v italijanščini).

Odnos slovenske javnosti do risa v letu 2021

Odnost hrvaške javnosti do risa v letu 2021