Technická univerzita vo Zvolene

Posted on nov 30, 2018


Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene (TUZ)

Výskumné aktivity na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZ) sú zamerané na podporu jednotlivých fakúlt a pokrývajú oblasť „Les – drevo – ekológia a životné prostredie – priemyselné a environmentálne inžinierstvo a obnoviteľné zdroje energie“. TUZ úzko spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej Republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky. Univerzita a Lesnícka fakulta ďalej spolupracujú s lesnými a poľovníckymi organizáciami a inštitúciami ako aj s Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v rôznych oblastiach výskumu lesníctva, ochrany a manažmentu prírody. Lesnícka fakulta TUZ realizuje od roku 2010 na Slovensku pilotnú štúdiu monitoring rysa s fotopascami a bola dôležitou súčasťou pri príprave a implementácii Programov starostlivosti všetkých troch veľkých šeliem – rys, vlk a medveď na Slovensku.

 

Zodpovedná osoba: Jakub Kubala
Adresa: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia
Webová stránka: https://www.tuzvo.sk/