Technická univerzita vo Zvolene

Posted - nov 30, 2018


Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene (TUZ)

Výskumné aktivity na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZ) sú zamerané na podporu jednotlivých fakúlt a pokrývajú oblasť „Les – drevo – ekológia a životné prostredie – priemyselné a environmentálne inžinierstvo a obnoviteľné zdroje energie“. TUZ úzko spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej Republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky. Univerzita a Lesnícka fakulta ďalej spolupracujú s lesnými a poľovníckymi organizáciami a inštitúciami ako aj s Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v rôznych oblastiach výskumu lesníctva, ochrany a manažmentu prírody. Lesnícka fakulta TUZ realizuje od roku 2010 na Slovensku pilotnú štúdiu monitoring rysa s fotopascami a bola dôležitou súčasťou pri príprave a implementácii Programov starostlivosti všetkých troch veľkých šeliem – rys, vlk a medveď na Slovensku.

 

Zodpovedná osoba: Jakub Kubala
Adresa: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia
Webová stránka: https://www.tuzvo.sk/