Tehnična univerza v Zvolenu

Objavljeno - Jun 10, 2018


Tehnična univerza v Zvolenu

Tehnična univerza v Zvolenu (TUZ)

Raziskovalne dejavnosti na Tehnični univerzi v Zvolenu (TUZ) na Slovaškem so usmerjene v podporo posameznim fakultetam in pokrivajo področja: gozd, ekologija, okolje, industrijski in okoljski inženiring ter obnovljivi viri energije. V letih 2005-2012 so izvajali študijo radio-telemetrije prostorskega obnašanja navadnega jelena (Cervus elaphus), s katero so proučevali prostorsko vedenje, cirkadialno aktivnost, velikost domačega območja, migracije, uporabo habitata in funkcionalni odziv na spremembe okoljskih dejavnikov. TUZ tesno sodeluje z gozdarskimi in lovskimi institucijami ter z institucijo Državnega varstva narave na različnih raziskovalnih področjih gozdarstva in varovanja narave. Gozdarska fakulteta TUZ na Slovaškem od leta 2010 izvaja pilotsko študijo lova risov s foto pastmi.

 

 

Odgovorna oseba: Jakub Kubala
Naslov: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia
Spletna stran: https://www.tuzvo.sk/