Karlovacská Univerzita Aplikovaných Vied (VUKA)

Posted - nov 30, 2018


Karlovacská Univerzita Aplikovaných Vied (VUKA)

Karlovacská Univerzita Aplikovaných Vied

Karlovacská univerzita aplikovaných vied v Chorvátsku bola založená v roku 1997. Katedra Manažmentu Prírody a Ochrany Prírody bola založená v roku 2000 a realizuje študijné programy v oblasti manažmentu a ochrany prírody. Víziou je podpora trvalo udržateľného rozvoja spolu s ochranou prírody a využitím najnovších technológií a poznatkov, ako aj transfér poznatkov a skúseností študentom, ktorí sú často zamestnaní v inštitúciách ochrany prírody. V rokoch 2011 až 2015 VUKA kontinuálne implementovala monitoring populácie rysa žijúcej v regióne Gorski Kotar pomocou neinvazívnych digitálnych fotopascí financovaných Chorvátskym Štátnym Inštitútom Ochrany Prírody.

 

Zodpovedná osoba: Vedran Slijepčević
Mail: [email protected]
Adresa: Trg J.J.Strossmayera 9, 47000 Karlovac, Croatia
Webová stránka: http://www.vuka.hr/