Karlovška univerza uporabnih znanosti

Objavljeno - Jun 10, 2018


Karlovška univerza uporabnih znanosti

Karlovška univerza uporabnih znanosti

Karlovška univerza uporabnih znanosti na Hrvaškem je bila ustanovljena leta 1997. Oddelek za varstvo prostoživečih živali in varovanje narave je bil ustanovljen leta 2000 in izvaja študijske programe na področju upravljanja prostoživečih živali in varovanja narave. Njihova vizija je spodbujati trajnostni razvoj ter varstvo narave z uporabo najnovejše tehnologije in znanja ter prenos znanja in izkušenj na študente, ki se pogosto zaposlijo v naravovarstvenih ustanovah. Med letoma 2011 in 2015 je VUKA stalno izvajala spremljanje populacije evrazijskega risa v Gorskem Kotarju, in sicer z uporabo neinvazivnih digitalnih »trail« kamer, ki jih je financiral hrvaški Državni zavod za varstvo narave.

 

Odgovorna oseba: Vedran Slijepčević
E-mail: [email protected]
Naslov: Trg J.J.Strossmayera 9, 47000 Karlovac, Croatia
Spletna stran: http://www.vuka.hr/