Maks odišiel do lesov Snežinka

Posted - jún 23, 2020


V tento krásny letný deň sme urobili ďalší veľký krok na záchranu dinársko-juhovýchodnej alpskej populácie rysa pred vyhynutím. Slovinskí poľovníci projektový tím LIFE Lynx a ďalší, ktorí sa zúčastňujú na projekte, boli svedkami vypustenia rysa do prírody. Maks je štvrtý rys vypustený v Slovinsku po samcoch Goru, Catalinovi a Borisovi. V Chorvátsku už boli vypustení traja rysi, Doru, Alojzije a Pino.

Rys odišiel do lesov Snežníka. Foto: Aleš Pičulin, LIFE Lynx

Maks je prvý rys, ktorý bol translokovaný zo Slovenska do Slovinska po 47 rokoch a posledný rys, ktorý bol tento rok vypustený do prírody v rámci projektu LIFE Lynx. V translokáciách rysov budeme pokračovať v nasledujúcom roku.