20 dospelých rysov zaznamenaných v Slovinsku medzi rokmi 2019 and 2020

Posted - sep 14, 2020


Monitoring s fotopascami preukázal, že medzi spetembrom 2019 a aprílom 2020 bolo v Slovinsku 20 dospelých rysov a dve mláďatá.

Fotopasce sa používajú na systematický zber údajov o minimálnom počte dospelých rysov a prítomnosti mláďat, ako aj o pohlavnej a vekovej štruktúre populácie. Počas druhej sezóny monitoringu s fotopascami sme spolupracovali s 68 poľovníkmi a úspešne zaznamenali 155 fotografií vysokej kvality na 41 rôznych miestach. Oblasť monitoringu s fotopascami pokrývala takmer tretinu krajiny, pretože sme umiestnili 253 fotopascí na 185 miestach.

Mapa predstavuje poľovné revíry spolupracujúce na monitoringu s fotopascami a lokality kde boli fotopasce umiestnené (modré body), resp. kde boli zaznamenané rysy (červené body). Foto: LIFE Lynx

Obrázok zobrazuje dvoch rozdielnych rysov, samice a samca, ktorí boli zaznamenaní na rovnakej lokalite v rozmedzí troch dní; jeden z nich bol neskôr odchytený a označený telemetrickým obojkom (Mihec). Foto: LIFE Lynx

Z viac ako 30 000 fotografií sme identifikovali minimálne 30 rôznych druhov živočíchov, a tak získali vzácny náhľad do celej komunity lesných zvierat.

Fotopasce zaznamenali viac ako 30 rôznych druhov živočíchov; mimo rysa obrázok zobrazuje najčastejšie druhy. Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Zaznamenali sme všetkých rysov označených telemetrickými obojkami s domovskými okrskami v Slovinsku, vrátane samcov Doru a Goru ktorí boli translokovaní do Dinárskeho pohoria v roku 2019. Identifikovali sme 13 rysov, ktorí už boli fotograficky zaznamenaní počas prvej sezóny monitoringu s fotopascami (2018-2019), dva z ktorých boli mláďatá ktoré sa osamostatnili od matiek. Jedno z mláďat zaznamenaných počas sezóny 2019-2020 bola Mala, prvý potvrdený potomok translokovaného rysa Goru. Nízky počet zaznamenaných mláďat môže byť indikátorom problému, ktorému čelí dinársko – juhovýchodná alpská populácia rysa z dôvodu príbuzenského kríženia.

Výsledky boli detailne opísané v poľovníckom magazíne Lovec (v slovinčine).

Tento samec bol zaznamenaný na 7 rôznych lokalitách na území Snežníka čo je výnimočné. Foto: LIFE Lynx