V Sloveniji v letih 2019-2020 posneli 20 odraslih risov

Objavljeno - Sep 14, 2020


Med septembrom 2019 in aprilom 2020 smo s foto-pastmi v Sloveniji posneli 20 odraslih risov in dva mladiča.

Foto-pasti uporabljamo za sistematično pridobivanje informacij o minimalnemu številu odraslih osebkov risov in prisotnosti mladičev, ter do neke mere za podatke o spolni in starostni strukturi risje populacije. V sodelovanju z 68 lovcev in lovk smo kamere uporabljali že drugo sezono in uspešno pridobili kvalitetne fotografije risov; posneli smo ga 155-krat, na 41 različnih lokacijah. Območje spremljanja pa je bilo veliko večje, in sicer smo 253 foto-pasti postavili na 185 lokacijah znotraj območja, ki pokriva skoraj tretjino Slovenije.

Karta predstavlja lovišča, ki so sodelovala pri monitoringu risa s foto-pastmi, in lokacije, kjer smo postavili kamere (z modro) in kjer so se posneli risi (z rdečo). Foto: LIFE Lynx

Slika kaže dva različna risa, samico in samca, ki sta se na isti lokaciji posnela v roku treh dni; en izmed risov je bil kasneje opremljen s telemetrično ovratnico (Mihec). Foto: LIFE Lynx

Pridobili smo več kot 30.000 posnetkov vsaj 30 različnih živalskih vrst, kar pomeni, da nam avtomatske kamere omogočajo vpogled v celotno gozdno združbo.

Kamere so posnele več kot 30 različnih živalskih vrst; na sliki poleg risa še ostale najpogosteje fotografirane vrste. Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Posneli smo vse teritorialne rise, ki jih v Sloveniji spremljamo tudi s telemetrično ovratnico vključno z risoma Goru in Doru, ki sta bila doseljena v Dinaride v letu 2019. Prepoznali smo 13 risov, ki jih poznamo že iz lanske sezone spremljanja (med leti 2018 in 2019), dva od njih sta bila lanska mladiča, ki sta se letos osamosvojila. En izmed dveh mladičev, posnetih v sezoni 2019-2020 je Mala, prva zaznana potomka risa Goruja. Nizko število posnetih mladičev bi lahko nakazovalo na težave s parjenejm v sorodstvu, ki jih ima dinarsko vzhodnoalpska risja populacija.

Več o rezultatih si lahko preberete v septembrski številki revije Lovec.

Ta samec se je posnel na 7 različnih lokacijah na območju Snežnika, kar je izjemno. Foto: LIFE Lynx