Kde je Emil?

Posted - jún 2, 2021


Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku zastávku pri mori. Následne opäť hľadal lesný porast a teraz je späť v prírodnom parku Velebit.

Mapa Emilových pohybov po vypustení s krátkou zastávkou na chorvátskom pobreží.

Rys Emil. Foto: Marko Matešić