Rudolf Kropil, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Som prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie, rektorom Technickej univerzity vo Zvolene a vedúcim katedry aplikovanej zoológie a manažmentu divokej zveri. Moja práca sa špecializuje na riešenie problémov trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie (ornitológie a mammalogie) a lesnej ekológie vo vzťahu k iným ekonomickým, lesníckym a environmentálnym disciplínam, a nedávno som sa podieľala na zlepšovaní manažmentu kopytníkov.