Dr. Rudolf Kropil

Objavljeno - Jun 9, 2018


 Sem predsednik slovaške rektorske konference, rektor Tehnične univerze v Zvolenu in vodja Oddelka za uporabno zoologijo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Specializiran sem za reševanje problemov trajnostnega razvoja, uporabne zoologije (ornitologije in vede o sesalcih) ter gozdne ekologije v povezavi z drugimi gospodarskimi, gozdarskimi in okoljskimi disciplinami. Trenutno se ukvarjam z izboljšanjem upravljanja parkljarjev.