Mihai Pop

Posted - nov 30, 2018


Zaujímam sa o voľne žijúce zvieratá a rád by som trávil svoj čas podporou iniciatív na ochranu biodiverzity. Počas posledných pätnástich rokov som pracoval na obhospodarovaní lesov, chránených územiach, biotopoch a ochrane prírody, ale mojim prvoradým záujmom sú hnedé medvede a iné veľké šelmy. Pracoval som pre verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti, výskumné centrá a ochranárske nevládne organizácie v Rumunsku. Projekt LIFELYNX mi priniesol novú výzvu, ktorú som nemohol odmietnuť.