Mihai Pop

Objavljeno - Jun 9, 2018


 Ker me zelo zanimajo prostoživeče živali, podpiram pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zadnjih petnajst let delam na področju gospodarjenja z gozdovi, zavarovanimi območji in habitati ter na področju zaščite prosto živečih živali. Moj primarni interes so rjavi medved ter druge velike zveri. V preteklosti sem delal v javnih zavodih, zasebnih podjetjih, raziskovalnih centrih in nevladnih organizacijah za zaščito v Romuniji. Projekt LIFE Lynx je pred mene postavil nov izziv, ki ga nisem mogel zavrniti.