Mariana Gheorghiu

Posted - nov 30, 2018


Za posledných dvanásť rokov som pracovala ako projektová manažérka a finančná manažérka troch projektov LIFE Nature. Ako člen ACDB som prispela k aktivitám ochrany tak v teréne, ako aj kancelárii. Ako administratívna a finančná manažérka zodpovedná za projekty ACDB som sa naučila, že projekty ochrany pre svoju úspešnosť potrebujú veľa zdrojov a tímovú prácu.