Mariana Gheorghiu

Objavljeno - Aug 8, 2018


Zadnjih dvanaest godina radila sam kao voditelj projekata i financijski menadžer triju projekata “LIFE Nature”. Kao član ACDB-a pridonijela sam očuvanju prirode aktivnostima na terenu i u uredu. Kao upravni i financijski menadžer na projektima koje provodi ACDB, naučila sam da projekti očuvanja trebaju puno resursa te dobar timski rad da bi bili uspješni.