Ivana Selanec

Posted - nov 30, 2018


Moja účasť na ochrane prírody sa začala štúdiom biológie na Záhrebskej univerzite, kde som ukončil magisterské štúdium v oblasti ekológie a ochrany prírody v roku 2012. Moje ranné štúdie sa zameriavali na ekológiu cicavcov prostredníctvom účasti na inventári malých cicavcov a výskume distribúcie šakalov. Počas posledných piatich rokov som pracovala v asociácii Biom, kde som sa sústredila na invázne druhy cicavcov v Chorvátsku, endemické druhy hlodavcov dinárskeho snežného hraboša, ekológiu a ochranu šeliem. Zapájam sa do vzdelávacích aktivít našej asociácie a riadenia projektov zameraných na ochranu prírody; Uplatňujem Otvorené štandardy pre prax v otázke ochrany ako CCnet tréner. Žijem v meste Sinj v Dalmáckom Záhorí v Chorvátska, kde sa môj partner Ivan a syn Marko tešia krásnemu prírodnému prostrediu.