Ivana Selanec

Objavljeno - Jun 9, 2018


Moja vključenost v varstvo narave se je začela s študijem biologije na Univerzi v Zagrebu, kjer sem leta 2012 dokončala magisterij iz ekologije in varstva narave. Moje zgodnje študije so bile osredotočene na ekologijo sesalcev preko sodelovanja pri raziskavi o številčnosti  malih sesalcev in distribuciji šakalov. Zadnjih pet let delam v združenju Biom, kjer sem osredotočena na invazivne vrste sesalcev na Hrvaškem, endemično vrsto glodavca dinarsko snežno voluharico, ekologijo velikih zveri in varstvo narave. Vključena sem v izobraževalne dejavnosti našega združenja in vodenje projektov; prakticiram odprte prakse varovanja narave kot CCnet trenerka (Conservation Coaches Network). Živim v mestu Sinj v dalmatinskem zaledju Hrvaške, kjer v čudovitem okolju uživam s svojim partnerjem Ivanom in sinom Markom.