Irena Kavčič, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Keď som dokončila svoj mikrobiologický titul, chcela som tráviť viac času mimo laboratória a pracovať na otázkach ochrany. Počas môjho doktorandského štúdia som sa angažovala v rôznych projektoch s veľkými šelmami. Užívam si štúdium komplexnosti ochrany veľkých šeliem, ako aj prácu pre lepšiu koexistencii medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami. V rámci projektu LIFE Lynx koordinujem aktivity cestovného ruchu založené na rysoch, ktoré prinášajú úžitok lokálnym komunitám a ochrane rysa. Milujem byť v prírode, ďaleko od technológie a pred spaním čítanie dobrej knihy.