Dr. Irena Kavčič

Objavljeno - Aug 8, 2018


Nakon što sam dobila diplomu iz molekularne biologije, poželjela sam više vremena provoditi izvan laboratorija radeći na problemima očuvanja prirode. Za vrijeme doktorskog studija, sudjelovala sam na nekoliko projekata vezanih uz velike zvijeri. Uživam učeći o kompleksnosti očuvanja velikih zvijeri te svojim radom dopinoseći boljem suživotu čovjeka i velikih zvijeri. Unutar LIFE Ris projekta, vodim aktivnosti vezane uz ekoturizam koji doprinosi lokalnoj zajednici ali i očuvanju risje populacije.