Cosmin Stîngă

Posted - nov 30, 2018


Som predsedom Asociácie pre zachovanie biodiverzity a som zodpovedný za realizáciu projektov na zachovanie druhov počas predvstupového a vstupného obdobia Rumunska do EÚ. Z tohto dôvodu som oboznámený so špecifickými požiadavkami rôznych finančných prostriedkov určených na zachovanie biodiverzity. Pracoval som na projektoch na ochranu prírody, ktoré zahŕňali odchyt, imobilizáciu, telemetrický monitoring a monitoring medveďa, rysa a vlka. Súčasná aktivita sa čiastočne venuje fungovaniu centra ACDB pre rehabilitáciu divokej zveri.