Cosmin Stîngă

Objavljeno - Jun 9, 2018


Sem predsednik Združenja za ohranjanje biološke raznovrstnosti (ACDB) in sem že vrsto let odgovoren za izvajanje projektov za varovanje in ohranjanje vrst v Romuniji. Posledično sem seznanjen s posebnimi zahtevami različnih financiranj za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Delal sem na projektih varovanja in ohranjanja živali, ki so vključevali lovljenje, uspavanje, opremljanje z radio ovratnico in monitoring rjavega medveda, risa in volka. Trenutno se delno ukvarjam tudi s centrom za rehabilitacijo prostoživečih živali ACDB.