Posts Tagged "E.1 Promotion Through Consultative Groups"


Minulý týždeň v piatok 20. mája 2022 sme v priestoroch Národného parku Risnjak uskutočnili stretnutie Lokálnej poradnej skupiny „Gorski Kotar“. Cieľom stretnutia bolo opäť zhromaždiť zástupcov miestnej komunity so záujmom o aktivity projektu LIFE Lynx, ale aj o širšiu problematiku manažmentu rysov v Chorvátsku a podeliť sa o doterajšie výsledky v rámci projektu. Samotnú prednášku mal Vedran Slijepčević, ktorý je najaktívnejším členom...

Read More

Podpora posilňovania populácie rysa a dlhodobej ochrany prostredníctvom lokálnych poradných skupín V rámci tohto multidisciplinárneho a komplexného projektu sa snažíme vybudovať a udržiavať verejnú podporu pre obnovu populácie rysa a jeho dlhodobú ochranu tým, že sa zabezpečí včasná a trvalá účasť verejnosti na projektových aktivitách. Kľúčové zainteresované strany, ako sú poľovníci, poľnohospodári, predstavitelia obcí a...

Read More