Posts Tagged "C.5 Surveillance and Directed Management"


Med leti 2019 in 2023 smo intenzivno spremljali kako se doseljeni risi vključujejo v svoje novo okolje v Dinaridih in Alpah in kakšen je učinek teh doselitev na dinarsko – JV alpsko populacijo. Beležili smo znake prisotnosti risa, organizirali sistematični foto-monitoring, zbirali neinvazivne genetske vzorce, nekatere rise spremljali s telemetrijo in beležili smrtnosti risov. V spremljanje risa se je poleg ekipe LIFE Lynx vključilo...

Preberi več...
Ris Matic je potomec Teje in Goruja

Ris Matic je potomec Teje in Goruja


Objavljeno - Apr 5, 2024

Rezultati genetske analize so pokazali, da je ris Matic, ki smo ga v januarju 2024 ulovili in opremili z GPS ovratnico, potomec risinje Teje in risa Goruja.  območje Velike gore in Stojne. Risa Matica smo posneli znotraj njegovega domačega okoliša. Video: Franc Kljun, BF – Oddelek za biologijo. Telemetrični podatki trenutno nakazujejo, da ima vzpostavljen teritorij s trenutno ocenjeno velikostjo 228 km2. Ris je v odlični...

Preberi več...
Miha, novi ris s telemetrično ovratnico

Miha, novi ris s telemetrično ovratnico


Objavljeno - Mar 27, 2024

Na Gorenjskem smo le nekaj dni pred zaključkom projekta LIFE Lynx uspeli s telemetrično ovratnico opremiti še enega risa. Na območju LD Bohinjska Bistrica, na Jelovici se je v zabojno past ujel 20 kg težak risji samec. Ocenjujemo da je star 1-2 leti in je najverjetneje potomec  risov doseljenih v slovenske Alpe, vendar bomo za potrditev morali počakati na genetsko analizo. Risa je poimenoval gospodar LD Bohinjska Bistrica, Boštjan...

Preberi več...

Sneška je zadnja risinja, ki je bila preseljena v okviru projekta LIFE Lynx, in edina samica, ki je bila izpuščena v dinarskem delu dinarsko – JV alpske populacije risov. Približno dva meseca po izpustu na območju Snežnika se je odpravila proti severu in nato vzpostavila svoj teritorij na območju Rakitne med Iškim vintgarjem in Borovnico. Na tem območju ima svoj teritorij tudi risji samec Katalin. Oba risa spremljamo s...

Preberi več...

V januarju so biologi iz Biotehniške fakultete ob pomoči veterinarske ekipe iz ZOO Ljubljana na območju ribniške Velike gore ujeli in z GPS ovratnico opremili mladega risjega samca, težkega 23,5 kg, ki so ga poimenovali Matic. Ime je dobil po lokalnem revirnem lovcu. Ocenili so, da je star približno 3 leta. Ris Matic je najverjetneje potomec priseljenega risa Goruja in je bil že prej večkrat posnet na širšem območju Velike gore in...

Preberi več...
Mladiči v Bliskovem teritoriju

Mladiči v Bliskovem teritoriju


Objavljeno - Jan 26, 2024

Iz Javorniškega masiva nad Cerkniškim jezerom smo dobili dobre novice. Na avtomatske kamere se je posnela risinja z dvema mladičema! V jeseni so nam lovci iz lovskih družin na tistem območju sporočili, da so videli samico z mladiči, vendar je žal nobenemu ni uspelo posneti. To območje je hkrati teritorij risa Bliska, ki je bil tja iz Romunije doseljen v letu 2022, njegovo gibanje pa redno spremljamo prek GPS telemetrije. Bliska in...

Preberi več...

Researchers from the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana, DivjaLabs, University of Laussanne and LECA in Grenoble published a scientific article on successful recognition of brown bear (Ursus arctos), wolf (Canis lupus) and lynx (Lynx lynx) individuals from their eDNA collected from their snowtracks. The method has vast potential to complement the standard non-invasive genetic methods used for wildlife. Zbiranje...

Preberi več...

Od decembra 2021 Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu v partnerstvu z Geonaturo sodeluje pri projektu “Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja” v okviru projekta OPCC “Razvoj sistemov spremljanja vrst in habitatnih tipov” hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Strokovnjaki Veterinarske fakultete Univerze v...

Preberi več...

V pričetku leta 2023 smo imeli srečo, da smo za namen telemetričnega spremljanja odlovili kar štiri risje mladiče v slovenskih Alpah. Prva, Rozi, je potomka risjega para, ki je bil na Jelovico doseljen iz Karpatov l. 2021. Trije samci, Meri, Flori in Andrej, pa predstavljajo prvo generacijo risov, skotenih v Triglavskem narodnem parku. Tudi njihova starša sta bila iz Karpatov na Pokljuko doseljena s ciljem, da se v slovenskih Alpah...

Preberi več...

Lukaš je zadnji ris, izpuščen na Gorenjskem v okviru projekta LIFE Lynx. Izpustili smo ga sredi aprila v gozdovih Jelovice, z željo, da bi samica Aida dobila novega samca. Vendar je Lukaš izbral drugačno pot in se kmalu po izpustu odpravil proti Karavankam.  Kasneje se je zdelo, da se je ustalil na območju med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, kjer je ostal približno štiri mesece. Žal je sredi avgusta njegova telemetrična...

Preberi več...
Ponovni odlov risinje Lenke

Ponovni odlov risinje Lenke


Objavljeno - Nov 29, 2023

V Sloveniji smo ponovno pričeli s sezono odlavljanja risov za namen telemetričnega spremljanja. Uspešni smo bili že tri dni po aktivaciji zabojnih pasti, na območju LD Nomenj Gorjuše se je sprožila past v katero se je ujela risinja Lenka. Lenka je ena od treh risov, ki smo jih doselili na območje Pokljuke v letu 2021. Kmalu po izpustu je njena telemetrična ovratnica prenehala delovati, vendar smo jo ves čas spremljali s foto-pastmi na...

Preberi več...