Od okoljske DNK v sledeh v snegu do prepoznave posameznih osebkov medvedov, volkov in risov

Objavljeno - Jan 16, 2024


Researchers from the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana, DivjaLabs, University of Laussanne and LECA in Grenoble published a scientific article on successful recognition of brown bear (Ursus arctos), wolf (Canis lupus) and lynx (Lynx lynx) individuals from their eDNA collected from their snowtracks. The method has vast potential to complement the standard non-invasive genetic methods used for wildlife.

Sledi v snegu. Foto: Miha Krofel.

Zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev, zlasti pri risu, ni tako enostavno, kot bi si mislili. Vendar pozimi živali med hojo po zasneženih tleh puščajo odtise v snegu in običajno si raziskovalci pri iskanju vzorcev iztrebkov, dlake in urina pomagajo s snežnimi sledmi. V živalskih sledeh se zaradi trenja ob tla na površino snega odlagajo celice, ki so prisotne na živalskih tacah, to pa je vir okoljske DNK (eDNA). Ekipa LIFE Lynx je to metodo spoznala na obisku za izmenjavo znanja na inštitutu LECA in jo pozneje uspešno uporabila v praksi. V tej raziskavi so bili pridobljeni posamezni genotipi za vse tri vrste, vendar se je učinkovitost genotipizacije med vzorci in vrstami razlikovala. Čeprav je bil delež vzorcev, ki so bili genotipizirani kot posamezniki, večji pri rjavem medvedu (5/7) in volku (7/10) kot pri risu (4/9), rezultati kažejo, da je zdaj mogoče iz eDNA v snežnih sledeh vseh treh vrst zanesljivo določiti genotip posameznika, vključno z določitvijo spola.

Celoten članek