Mladiči v Bliskovem teritoriju

Objavljeno - Jan 26, 2024


Iz Javorniškega masiva nad Cerkniškim jezerom smo dobili dobre novice. Na avtomatske kamere se je posnela risinja z dvema mladičema! V jeseni so nam lovci iz lovskih družin na tistem območju sporočili, da so videli samico z mladiči, vendar je žal nobenemu ni uspelo posneti. To območje je hkrati teritorij risa Bliska, ki je bil tja iz Romunije doseljen v letu 2022, njegovo gibanje pa redno spremljamo prek GPS telemetrije. Bliska in samico smo v lanski paritveni sezoni na avtomatske kamere posneli skupaj, in sicer na enaki lokaciji kot letos isto samico z mladiči.

Vse kaže, da se je njuno lansko srečanje obrestovalo, kar pomeni, da so mladiči na posnetku po vsej verjetnosti prvi potomci risa Bliska. Ta dogodek ima tudi širši pomen, saj na območju Javornikov pred prihodom risa Bliska nismo zaznavali stalne prisotnosti risa. Poleg tega smo v Snežniško-Javorniškem masivu v petih letih monitoringa z avtomatskimi kamerami zaznali le dva risja mladiča. Doselitev Bliska je tako pomembno izboljšala stanje risa na območju Notranjske.

Teritorij risa Bliska lahko raziščete v naši spletni bazi podatkov MBase.