Posts Tagged "A.6 Spatial Connectivity"


Posodobitev modela primernosti habitatov

Posodobitev modela primernosti habitatov


Objavljeno - Jun 15, 2023

Pripravili smo posodobljene zemljevide primernosti prostora za risa, dopolnjeno poročilo in novo izdelane prostorske datoteke. Pridobili smo namreč  dodatne podatke o pojavljanju risa na območju Alp in s tem izboljšati natančnost napovedi primernosti prostora za risa v Alpah. Dobri podatki o pojavljanju pomenijo, da so ti natančni in reprezentativni za razširjenost vrste. Z združevanjem več virov informacij lahko ustvarimo popolnejšo...

Preberi več...

Partnerji projekta LIFE Lynx z Biotehniške fakultete (UL) so pripravili poročilo z naslovom “Habitat suitability and connectivity models for lynx between and within the Southeastern Alps and Dinaric Mountains area”. Obravnavali so več raziskovalnih vprašanj: (1) Kje je primeren (in ugoden) habitat za risa? (2) Kako prepustna je krajina projektnega območja za risa? (3) Kako (dobro) povezane so habitatne krpe? (4) Kako...

Preberi več...

Modeliranje primernosti prostora je izjemno orodje, ki raziskovalcem in naravovarstvenikom omogoča, da na podlagi različnih okoljskih spremenljivk ocenijo potencialno razširjenost vrst na določenem geografskem območju. Omogoča vpogled v to, kje so primerna območja za določene vrste in tako lahko usmerja načrtovanje rabe prostora in pomaga pri odločitvah o upravljanju in usklajevanju človekovih dejavnosti z ohranjanjem naravnih...

Preberi več...

Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s projekta LIFE Lynx udeležencem predstavili tudi vedenjske značilnosti risa. S pomočjo habitatnih kart pa so prikazali območja, ki so ključna za vzpostavitev viabilne populacije risa v Sloveniji. Zaradi izogibanja antropogenim motnjam, je ris še bolj občutljiv na fragmentacijo prostora, kot medved, zato...

Preberi več...

A.6 Prostorska povezanost


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena prostorske povezanosti Dinarsko-JV alpske populacije risa in izolacije od ostalih populacij za namen dolgoročnega prostorskega načrtovanja Znotraj življenjskega prostora posamezne vrste so določeni predeli, kjer so za to vrsto pogoji za življenje ugodnejši kot drugod. Ti predeli so med sabo ločeni z območji, kjer se vrsta premika, a tam ne prebiva stalno, oz. so med njimi ovire, kjer je premikanje vrste oteženo (npr. visoki...

Preberi več...