Posts Tagged "A.6 Spatial Connectivity"


Modeliranje pogodnih staništa izniman je analitički alat koji istraživačima i konzervatorima omogućuje procjenu potencijalne rasprostranjenosti vrste u određenom geografskom području na temelju različitih ekoloških varijabli. Pruža uvid u to koja su područja pogodna staništa za određene vrste i može pomoći pri donošenju odluka o planiranju korištenja prostora te upravljanju i koordinaciji ljudskih aktivnosti u svrhu očuvanja prirodnih...

Read More

A.6 Prostorno povezivanje


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena mogućnosti prostornog povezivanja dinarske i JI alpske populacije risa s drugim populacijama Stanište bilo koje vrste životinja podijeljeno je na manja područja stalnog obitavanja, koja imaju povoljne uvjete za određenu vrstu. Takva manja područja su odvojena predjelima kojima se životinja kreće ali ih ne koristi za stalni boravak, te preprekama gdje je kretanje onemogućeno ili otežano.  Ljudski utjecaj mijenja razvoj tih...

Read More