Hľadanie Pina

Posted - aug 5, 2020


Rys Pino bol vypustený 30. mája 2020 na území Štirovača, hranice medzi Národným parkom a Prírodným parkom Severný Velebit. GPS obojok, ktorý pravidelne posielal pozície počas karantény, bohužiaľ po vypustení neposlal žiadne nové údaje. Velebit je sotva pokrytý mobilnou (GSM) sieťou, ktorú využíva obojok na odosielanie zhromaždených (GPS) pozícií. Od vypustenia sme netrpezlivo čakali na príchod údajov, ale nestalo sa tak. Okrem signálu GPS je obojok vybavený rádiovým signálom VHF, ktorý vysiela 2 dni v týždni a je možné ho lokálne sledovať, takže sme ho niekoľkokrát hľadali s autom vybaveným anténou a prijímačom, ale neúspešne. Ďalším krokom bolo pokrytie väčšej plochy zo vzduchu. Antény namontované v lietadle dokážu lokalizovať signál z väčšej vzdialenosti (10 km), čo nám poskytuje lepšie pokrytie za kratší čas.

Cessna prenajatá na hľadanie Pina. Foto: LIFE Lynx

Inštalácia antény. Foto: LIFE Lynx

 

 

 

 

 

 

 

Projektový tím LIFE Lynx a pilot. Foto: LIFE Lynx

Prelet ponad Majstorskú cestu a Tulove grede, kde sme zachytili signál rysa Alojzijeho. Foto: LIFE Lynx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leteli sme zo Zemuniku pri Zadare a pokryli sme Velebit z juhu až do severnej Bjelolasice, ale opäť bez úspechu pri lokalizácii Pina. Zachytili sme signál VHF z Alojzijeho obojku neďaleko Sv. Rok a signál od medveďa sa monitorovaného v NP Paklenica.

 

Hajdučki a Rožanski kukovi – prísna prírodná rezervácia neďaleko Štirovače, kde bol Pino vypustený. Foto: LIFE Lynx

Zavižan, Národný park Severný Velebit. Foto: LIFE Lynx

 

 

 

 

 

 

 

 

Územie preletu. Červená čiara predstavuje plánovanú trasu letu a modrá predstavuje skutočnú letovú dráhu. Foto: LIFE Lynx