In Memoriam Štefan Zatroch
(1936 – 2022)

Posted - jan 13, 2022


Dovoľte mi prosím Vám s hlbokým zármutkom oznámiť, že po tom čo nás minulý rok navždy opustil Ludvík Kunc, tak v úvodných dňoch nového roka odišiel aj jeho priateľ a výnimočný človek, pán Štefan Zatroch.

Je mi veľkou cťou, že sme sa mohli stať súčasťou jeho životného príbehu, ktorý bol veľmi dobre spracovaný v dokumente  Príbehoch poľovníkov – Chytači rysov

Jeho úsilie a práca viedli k odchytu a translokácii 46 rysov pre takmer všetky reštitučné programy v Európe. Tento príbeh je pre mňa a nás veľkou inšpiráciou a mementom, že rys je druh ktorý nás aj v tak polarizovanej spoločnosti a situácii v otázke ochrany a manažmentu prírody a veľkých šeliem dokáže spojiť naprieč všetkým záujmovým spektrám verejnosti.

Pán Zatroch za všetko veľmi ďakujeme, odpočívajte v pokoji.

 

Jakub Kubala, LIFE Lynx

Príbeh a odkaz Štefana Zatrocha, ako aj súčasné aktivity s rysom v Karpatoch potvrdzujú, že všetci dokážeme spoločne spolupracovať na relevantných otázkach a cieľoch v otázke ochrany a manažmentu tohto druhu tak na národnej, ako aj celoeurópskej úrovni. Poľovníctvo, lesníctvo a ochrana prírody vytvorili v prípade rysa a príbehu pána Zatrocha na Slovensku niečo jedinečné. To je veľmi dôležitý precedens pre ďalšiu ochranu a manažment prírody a veľkých šeliem na Slovensku a v Európe za účasti všetkých zainteresovaných skupín a názorov, s akceptáciou nezávislých vedeckých dát a výstupov.

Štefan Zatroch vysvetľuje pri zvyškoch historického sklopca techniku odchytu rysa budúcim členom slovenského LIFE Lynx tímu, 2010.Photo: Peter Smolko.

Spoločná fotografia so Štefanom Zatrochom na Krkavčích skalách.

Model odchytového sklopca na rysa používaného Štefanom Zatrochom. Foto Peter Smolko.