Tomislav Gomerčić, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Som profesor na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity v Záhrebe a moje vyučovanie sa zameriava na zoológiu a ekológiu. Bol som zapojený do výskumu veľkých šeliem a morských cicavcov už viac ako pätnásť rokov. Vo svojej profesionálnej práci spájam svoju vášeň s prírodou a počítačovými technológiami. Som otcom troch detí a milujem paragliding, plachtenie a radosť zo života.