Magda Sindičić, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Som odborný asistent na Fakulte veterinárnej medicíny Univerzity v Záhrebe, kde vyučujem manažment voľne žijúcich živočíchov a ich ochorení. Od začiatku mojej vedeckej kariéry som sa zamerala na výskum rysa a som nadšená, že prispievam k ochrane tohto nádherného druhu. Mojimi ďalšími odbornými záujmami sú biológia a patológia voľne žijúcich živočíchov, najmä šeliem, parazitológia voľne žijúcich zvierat a ochranná genetika zachovania. Pochádzam od Stredozemného mora, som matka a dobrovoľník v humanitárnych organizáciách. Najšťastnejšia som pri turistike a plavbe s priateľmi a rodinou.