Jakub Kubala, Ph.D.

Posted - nov 30, 2018


Som zoológ a výskumník Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.  Moja práca je zameraná na výskum, ochranu a manažment rysa ostrovida a iných šeliem v Západných Karpatoch a v Európe. Aktívne spolupracujem s viacerými národnými a medzinárodnými inštitúciami, ako Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Národná Zoologická záhrada Bojnice, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, KORA, LCIE, WWF etc.