Andrea Gazzola

Posted - nov 30, 2018


Som ekológ a pracujem na projektoch ochrany prírody už viac ako pätnásť rokov. Môj výskum sa zameriava na vlkov. Vedomosti o ich správaní a ekológii som získal tým, že som ich študoval v rôznych ekosystémoch, od Apenín po Alpy a Karpaty.

Práca s rôznymi inštitúciami (univerzity, mimovládne organizácie a správy prírodných parkov) rozvinuli moje komplexné znalosti o výskume, ochrane a manažmente vlkov.

Od roku 2013 som stálym zamestnancom v ACDB. LIFE Lynx poskytuje vynikajúcu príležitosť na zlepšenie poznatkov o jednom z najzriedkavejších a najcharakteristickejších druhov v Európe.

Vo svojom voľnom čase si užívam kreslenie komiksu, čítanie kníh a beh v horách.