Posts Tagged "F.3 Plán po projekte LIFE"


F.3 Plán po projekte LIFE


Posted - nov 30, 2018

Plán po projekte LIFE Toto opatrenie zabezpečí, aby bol vypracovaný LIFE Plán ochrany na šírenie výsledkov projektu tak, aby boli naše úspechy prijaté a udržiavané v budúcom cezhraničnom manažmente rysov na projektovom území. V pláne sa uvádza, ako budú aktivity na ochranu prírody pokračovať v implementácii a rozvoji po ukončení projektu a ako bude zabezpečené dlhodobé riadenie populácie.     Súvisiace novinky No post...

Read More