Posts Tagged "E.6 Komunikačná podpora"


E.6 Komunikačná podpora


Posted - nov 30, 2018

Všeobecná komunikačná podpora pre posilnenie rysa a význam siete Natura 2000 Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie a informovanosť o ochrane rysov medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou v zúčastnených krajinách. Výstupy tohto opatrenia sú v prvom rade jednosmerné komunikačné taktiky, ktoré môžu byť použité samostatne, alebo poskytujú rámec pre ďalšie prístupy v tejto širokej informačnej kampani a kampani na...

Read More