Posts Tagged "E.5 Angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín"


Aktívna angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín prostredníctvom prispôsobených podujatí, osobnej komunikácie a vytváranie spolupráce (sietí) Pre dlhodobú akceptáciu rysa je dôležité získať a udržiavať podporu najdôležitejších zainteresovaných strán a cieľových skupín – miestnych poľovníkov, novinárov, pracovníkov ochrany prírody, miestnych komunít atď. Prostredníctvom rôznych organizovaných podujatí a aktivít...

Read More