Posts Tagged "E.4 Vzdelávacie kampane pre lokálne školy"


Cielená vzdelávacia kampaň o ochrane rysa prostredníctvom aktívnej účasti lokálnych škôl Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie o ochrane rysa medzi mladšími generáciami a školskými učiteľmi. Učiteľom budú ponúknuté vzdelávacie semináre, v ktorých budú mať školské pomôcky k problematike ochrany rysa. Tým, že im poskytneme zaujímavé a aktuálne informácie o rysoch, povzbudíme ich k tomu, aby používali projektové pomôcky a nástroje...

Read More